Msze św. (w kościele):

Niedziela: 700, 830, 945, 1100, 1215, 1600
(czerwiec-sierpień) 700, 830, 1000, 1130, 1600

Dni powszednie: 

700, 730, 1700  (kwiecień-październik 1800)

Msze św. (w kaplicach)

Niedziela:  Pościsze 800, Przychody 900,  Jelnica 1030, Strzakły 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spowiedź w trakcie każdej Mszy świętej

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenia parafialne

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 29.03.2020 r.

 

1. W przyszłą Niedzielę będziemy obchodzić Niedzielę Męki Pańskiej – Niedzielę Palmową. Rozpocznie ona obchody Wielkiego Tygodnia. W dalszym ciągu obowiązuje zarządzenie o uczetnictwie we Mszy św. tylko 5 osób, pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły Msze św.;


2. W związku ze zmianą czasu na letni Msze Święte wieczorowe w dzień powszedni będą o godz. 18.00;


3. W związku z odwołanymi rekolekcjami wielkopostnymi prosimy aby osoby, które zamówiły intencje na te dni, zapoznały się ze zmianą godziny danej Mszy Św. Informację znajdziemy w gablocie;


4. Dziękujemy za ofiary składane na kwiaty do Grobu Pańskiego:
OSP z Rzeczycy – 250 zł.
Koła różańcowe z Pościsz;
Ofiary bezimienne;


5. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek, I Sobota – miesiąca. Msze Św. o stałych godzinach. Po nich adoracja i wystawienie Najświętszego Sakramentu;


6. Zachęcamy, aby w dalszym ciągu łączyć się duchowo poprzez internet, TV, radio na nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali;


7. Ze względu na pandemie wirusa 2 kwietnia nie odbędzie się egzamin do Bierzmowania. Zostaje on przełożony na inny czas. Prosimy kandydatów z klas 8 o uczenie się katechizmu;


8. W Echu Katolickim można przeczytać m. in. o tym: Jak będzie wyglądać tegoroczne Triduum Paschalne w naszej diecezji i kraju; Nie zaparła się swojej wiary, choć to pozwoliłoby jej uniknąć więzienia - Czego uczy nas postać Asii Bibi; Tekst modlitwy do św. Rity; informacje i materiały dla Kół Żywego Różańca oraz informacje z okolicy i regionu.

 


 

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

w związku z wprowadzeniem w Polsce

stanu zagrożenia epidemicznego

 

Kościół jako Matka troszczy się o swoje dzieci w każdym czasie i każdej sytuacji. Troska ta obejmuje zarówno życie duchowe, jak i cielesny wymiar ludzkiej egzystencji,
a w każdej decyzji realizuje przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zwłaszcza w tym trudnym czasie trwającej epidemii koronawirusa Kościół z mocą podejmuje działania mające na celu zbawienie człowieka oraz ochronę zdrowia i życia.

Mając zatem na uwadze wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego, do których przestrzegania – w duchu odpowiedzialności za siebie i za innych – jesteśmy zobowiązani, zarządzam co następuje:

Udzielam wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej
i w uroczystości – do odwołania, i zachęcam do pozostania w domu.
Proszę, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub internecie, przypominając jednocześnie o zachowaniu podczas tej Mszy św. właściwych postaw i gestów liturgicznych.
W związku z ograniczeniem przewidzianej w rozporządzeniach organów państwowych maksymalnej ilości uczestników zgromadzeń publicznych, w tym związanych z kultem religijnym, zarządzam, że we wszystkich Mszach św. może brać udział maksymalnie 50 osób (licząc duchowieństwo, posługujących w liturgii i uczestników), ze szczególnym uwzględnieniem osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, najbliższej rodziny.
Zawieszam wspólne celebracje nabożeństw (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec i inne), a uwzględniając związane z nimi bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
Proszę, aby w kościołach była zorganizowana całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.
Proszę i zachęcam księży, aby w tym szczególnym czasie byli do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych.
Zalecam, aby w kościołach - bez udziału wiernych - osoby konsekrowane i duchowni, zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godz. 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych, tych którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a wiernych świeckich proszę, aby w tym samym czasie
i w tych samych intencjach w swoich rodzinach modlili się na różańcu.
Zarządzenie powyższe, wraz z wcześniejszymi postanowieniami, obowiązuje do odwołania. Proszę jednocześnie o śledzenie stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Siedleckiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.
Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym zarządzeniom.

Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu, szczególnie przez wstawiennictwo Błogosławionych Męczenników z Pratulina, i z serca błogosławię

BISKUP SIEDLECKI

L. dz. 209/2020

Siedlce, dnia 14 marca 2020 r.

________________________________

Powyższe zarządzenie wraz z zarządzeniem z dnia 12 marca br. należy niezwłocznie przekazać do wiadomości wiernym, zarówno podczas sprawowanych Mszy św., jak również umieścić je w gablotach parafialnych i na stronie internetowej parafii.