Msze św. (w kościele):

Niedziela: 700, 830, 945, 1100, 1215, 1600
(czerwiec-sierpień) 700, 830, 1000, 1130, 1600

Dni powszednie: 

700, 730, 1700  (kwiecień-październik 1800)

Msze św. (w kaplicach)

Niedziela:  Pościsze 800, Przychody 900,  Jelnica 1030, Strzakły 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spowiedź w trakcie każdej Mszy świętej

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ruchy i Stowarzyszenia

  • KSM

13

 

Chcesz twórczo przeżywać swoją młodość? Pragniesz kształtować swoje serce w duchu Ewangelii? Jeśli tak, to zapraszamy Cię na spotkania  Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

"Zaryzykuj", przyjdź i zobacz! 

Strona internetowa oddziału KSM

www.ksm-swmikolaj.blogspot.com

 

 

  • Koła Żywego Różańca

14

 

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.


Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku. Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.


Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą. 

W naszej parafii do Żywego Różańca należy blisko 2000 osób.

 

 

  • Ministranci i lektorzy

15

 

Określenie ministrant pochodzi z języka łacińskiego ministrare, co tłumaczymy w języku polskim, jako „usługiwać”, „służyć”. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant służąc Bogu, ma przyczynić się do tego, aby liturgia była piękna. Ministrant jest również tym, który niesie znaki, czyli pewne określone przedmioty, które w liturgii są niezbędne. One to przedstawiają i wskazują zebranym ludziom inną rzeczywistość. Ponadto ministrant jest także tym, który sam powinien być wyraźnym znakiem, a mianowicie, poprzez służenie winien wskazywać, iż każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii oraz wszystkich wiernych. Uczestniczyć w liturgii jest równoznaczne z tym, iż trzeba współdziałać i współtworzyć ją, czyli trzeba się w pełni zaangażować.

 

Opiekun: ks. Krzysztof Węgrzynek

 

 

  • Szkolne Koło Caritas

16

 

W Międzyrzecu Podlaskim zostało powołane 31 października 2007 r. w Gimnazjum nr 1. Oficjalnego aktu powołania dokonał ks. Paweł Szmarz, z-ca dyr. Caritas Diecezji Siedleckiej. Opiekunem SKC jest p. Elżbieta Nóżka, asystent kościelny. Cele i zadania Szkolnego Koła Caritas to: realizacji przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

 

  • Ruch Światło – Życie (Oaza)

 

 Znalezione obrazy dla zapytania oaza ruch

 

Ruch Światło – Życie to jeden z ruchów odnowy Kościoła wg nauczania Soboru Watykańskiego II. Ruch ten powstał w Polsce. Gromadzi on młodzież, dzieci, dorosłych, kapłanów, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej jaką jest Domowy Kościół.

 

  • Akcja Katolicka

17

 

Stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie realizują zadania apostolskie. Kierują się mottem: „wierzyć sercem, świadczyć życiem”.

 

Funkcję prezesa pełni p. Julia Oksiutowicz.

 

  • Franciszkański Zakon Świeckich

 

18

 

Kongregacja III Zakonu Świętego Franciszka, jego działalność i istnienie została kanonicznie erygowana w dniu 29 listopada 2004 roku. Wspólnota liczy aktualnie 18 osób. Kandydaci do FZŚ odbywają półroczny postulat a następnie przechodzą formację duchowości franciszkańskiej w nowicjacie, który trwa 1 rok i kończy się profesją, czyli przeznaczeniem zachowania wierności regule i Ewangelii.