Msze św. (w kościele):

Niedziela: 700, 830, 945, 1100, 1215, 1600
(czerwiec-sierpień) 700, 830, 1000, 1130, 1600

Dni powszednie: 

700, 730, 1700  (kwiecień-październik 1800)

Msze św. (w kaplicach)

Niedziela:  Pościsze 800, Przychody 900,  Jelnica 1030, Strzakły 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spowiedź w trakcie każdej Mszy świętej

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KANCELARIA PARAFIALNA
(przy ul. Kościelnej 16)
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 8:45 i 17:00 – 17:45,
w sobotę od 8:00 do 8:45.

W okresie zimowym kancelaria w godzinach popołudniowych jest czynna od 16.00 do 16.45.
W niedzielę i święta kancelaria NIECZYNNA.

 


Sakrament Chrztu Świętego


Odpowiednio wcześniej należy dostarczyć potrzebne dokumenty: 
1. Akt urodzenia dziecka z USC.
2. Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z parafii w których mieszkają, że mogą zostać chrzestnymi. 
3. W przypadku dzieci spoza naszej parafii – pozwolenie ks. proboszcza miejsca. zamieszkania rodziców na chrzest dziecka poza swoją parafią.

 

Sakrament Małżeństwa


Wymagane dokumenty: 
Świadectwo chrztu św. (ważne 3 miesięce - licząc do dnia ślubu). 
Zaświadczenie o przyjętym sakramencie Bierzmowania. 
Zaświadczenie o uczestniczeniu w tzw. „kursie przedmałżeńskim”. 
Poświadczenie wizyt w poradni małżeńskiej. 
Poświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były wygłaszane poza naszą parafią). 
Poświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych. 
Dowód Osobisty. 
Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (Uwaga! Ważne jest tylko sześć miesięcy). 
Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o związku cywilnym, jeżeli taki został już zawarty.
Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych).

 

Sakrament Chorych


Z posługą sakramentalną do chorych udajemy się w ciągu dnia po uzgodnieniu z duszpasterzem, a w razie niebezpieczeństwa śmierci śpieszymy na każde wezwanie.


Pogrzeb katolicki 


Zgłoszenie przyjmujemy w każdym czasie.
Do pogrzebu kościelnego należy przedstawić Urzędowy akt zgonu z właściwego USC 
Jeżeli zmarły(a) mieszkał(a) poza naszą parafią, należy przedstawić zgodę na pogrzeb proboszcza ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej(go) z adnotacją o życiu religijnym zmarłego(ej).