Msze św. (w kościele):

Niedziela: 700, 830, 945, 1100, 1215, 1600
(czerwiec-sierpień) 700, 830, 1000, 1130, 1600

Dni powszednie: 

700, 730, 1700  (kwiecień-październik 1800)

Msze św. (w kaplicach)

Niedziela:  Pościsze 800, Przychody 900,  Jelnica 1030, Strzakły 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spowiedź w trakcie każdej Mszy świętej

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Duszpasterze

PROBOSZCZ PARAFII

 

 

Ksiądz Kanonik Józef Brzozowski

tel: (83) 371-66-89 

 

WIKARIUSZE

 

Ks. Michał Wawerski (w parafii od 1.07.2014 r.)

 

Ks. Krzysztof Węgrzynek (w parafii od 1.07.2015 r.)


Ks. Marcin Komoszyński (w parafii od 22.08.2016 r.)

 

 

SENIOR

 

   

Ksiądz Prałat Michał Domański

             Proboszcz parafii św. Mikołaja w latach 1987-2007