Msze św. (w kościele):

Niedziela: 700, 830, 945, 1100, 1215, 1600
(czerwiec-sierpień) 700, 830, 1000, 1130, 1600

Dni powszednie: 

700, 730, 1700  (kwiecień-październik 1800)

Msze św. (w kaplicach)

Niedziela:  Pościsze 800, Przychody 900,  Jelnica 1030, Strzakły 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spowiedź w trakcie każdej Mszy świętej

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje dla kandydatów do Bierzmowania

PRÓBY PRZED BIERZMOWANIEM ODBĘDĄ SIĘ W PONIEDZIAŁEK (28.03), WTOREK (29.03) i CZWARTEK (31.03) W KOŚCIELE PO MSZY WIECZOROWEJ (GODZ. 17,30)

OBECNOŚĆ WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA - OBOWIĄZKOWA


KANDYDACI DO BIERZMOWANIA

PODZIAŁ NA GRUPY MŁODZIEŻY
Z KLAS 8 (rok 2021/22)

Grupa 1   

Młodzież z ZPO 1 w Międzyrzecu Podlaskim

 

Grupa 2

Młodzież z ZPO 2 i 3 w Międzyrzecu Podlaskim i Młodzież ze Szkoły w Kąkolewnicy i Drelowie

 

Grupa 3

Młodzież ze Szkoły w Rzeczycy

 

Grupa 4

Młodzież ze Szkół w: Jelnicy, Misiach, Krzewicy i Tuliłowie

 


Z BOŻĄ POMOCĄ ROZPOCZELIŚMY PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2021/22

 

Przypominam zasady do których kandydaci zobowiązali się podpisując świadomie i dobrowolnie deklaracje:

 

1. W każdą  niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Św.

2. Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty (raz w miesiącu - spowiedź podpisuje ksiądz)

3. Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu

4. Systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania (spotkania minimum raz w miesiącu)

5. Uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej, nabożeństwach majowych

6. Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach

7. Indeks do bierzmowania stanowi formę pomocy w przygotowaniach. Proszę traktować go odpowiedzialnie. Zniszczenie, bądź zgubienie indeksu należy zgłosić prowadzącemu przygotowanie do bierzmowania. Tę kwestię rozwiązujemy z każdym indywidualnie.

8. Podpisy w indeksie dokonują rodzice.

Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga.