Strona główna

Msze św. (w kościele):

Niedziela: 700, 830, 945, 1100, 1215, 1600
(czerwiec-sierpień) 700, 830, 1000, 1130, 1600

Dni powszednie: 

700, 730, 1700  (kwiecień-październik 1800)

Msze św. (w kaplicach)

Niedziela:  Pościsze 800, Przychody 900,  Jelnica 1030, Strzakły 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spowiedź w trakcie każdej Mszy świętej

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenia parafialne

 
19.08.2018 
 
1. XX NIEDZIELA ZWYKŁA – Odpust Świętego Rocha. Liturgia Słowa wzywa nas do kierowania się mądrością w życiu codziennym.
 
2.W przyszłą niedzielę odpust w Jelnicy o godzinie 10:30.
 
3.W przyszłą niedzielę Dożynki Gminne w Rzeczycy. Msza Święta w Rzeczycy o godzinie 13:00.
 
4.Polecamy Echo katolickie. Warto przeczytać:  Jak modlił się Święty Jan Paweł II ?Czy uda się wytrwać w trzeźwości? Diagnoza nastrojów społecznych, Jak zapobiegać skutkom stresu? oraz informacje z regionu…